Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) in het buitenland

Op deze pagina vindt u alle informatie over de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) in het buitenland.
 1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van een KIDS-ID

Wie kan een Kids-ID aanvragen bij de Ambassade van België in Lissabon?

Belgische kinderen onder de twaalf jaar die ingeschreven zijn in het consulaire bevolkingsregister van de Ambassade.

Sinds 21 juni 2021 zullen u en uw kind voor een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het beroepsconsulaat in Lissabon moeten komen om de biometrische gegevens te laten registreren.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een Kids-ID is ten laatste één maand voor de 12e verjaardag van het kind.

 

Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?

Vanaf 21 juni 2021 zijn er twee mogelijkheden voor de aanvraag van een Kids-ID:

 • Uw kind is 6 jaar of ouder, of jullie (= ouder en kind) willen de Kids-ID op het beroepsconsulaat aanvragen:
   
  Hiervoor stuurt u eerst het afspraakformulier voor de Kids-ID, ondertekend door beide ouders per post of per e-mail naar: lisbon@diplobel.fed.be en vermeld “Aanvraag Kids-ID + naam kind” in het onderwerp van uw bericht.
   
  U wacht een bevestiging af van onze diensten alvorens persoonlijk langs te komen.
   
 • Uw kind is jonger dan 6 jaar en u vraagt de Kids-ID per briefwisseling:
   
  Hiervoor stuurt u het volgende aanvraagformulier voor de Kids-ID, ondertekend door beide ouders samen met één recente pasfoto van het kind (let op de normen die vermeld staan op de website van de FOD Binnenlandse Zaken) per post naar:
   
  Ambassade van België (Consulaire Diensten)
  Rua Castilho 75 – 4°Dt
  1250-068 Lisboa
  Portugal
   
  Vergeet niet het betaalbewijs mee te sturen (kost= 10 €), eventueel verhoogd met verzendingskosten. (+ €3)

 
Enkel volledige aanvragen
 worden behandeld!

Gelieve de aanvraag rechtstreeks in de Ambassade in Lissabon in te dienen en niet via de ereconsulaten in Faro, Porto, Funchal of Ponta Delgada.

U kan vanaf 21 juni 2021 uw Kids-ID eveneens aanvragen bij:

 1. de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was,
 2. uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of
 3. een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent.

Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt.

Geldigheid Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig.

 

Betaling

Een Kids-ID kost € 10.

U betaalt € 3 extra/Kids-ID indien u de identiteitskaart per post wenst te ontvangen (enkel adres in Portugal - aangetekende verzending) (totaalbedrag € 13/aanvraag).

De betaling van het totale bedrag kan gebeuren, naar keuze:

 • via bankcontact (multibanco) aan de receptie van de Ambassade op het moment van uw afspraak OF
 • per overschrijving op de consulaire rekening van de Ambassade (mits indienen van het betaalbewijs)

Gegevens consulaire rekening:
Embaixada da Bélgica - Bank Inter
NIB: 0269 0151 00203519243 68
IBAN: PT50 0269 0151 00203519243 68
BIC/SWIFT: BKBKPTPL

De Ambassade aanvaardt geen dossiers of documenten ter behandeling, zonder de voorlegging van een geldig betaalbewijs.

Duur aanvraag

Indien aan de voorwaarden voldaan is, duurt het gemiddeld 3 weken om de Kids-ID te verkrijgen.

 

Activatie Kids-ID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente.

De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige.

 

Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren (dit is niet verplicht) of voor meer informatie dient u volgende website te raadplegen: www.halloouders.be.