Formulieren

Formulieren voor Belgische onderdanen die in het buitenland wonen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Visumaanvraagformulieren voor België

Visumaanvraagformulieren voor België vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken IBZ van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Hieronder vindt u de documenten voor een visum voor korte en lange duur.

Formulieren voor Belgische onderdanen die in het buitenland wonen

Voor meer informatie kunt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken terecht.

U kan verschillende attesten zelf gratis downloaden via de applicatie Mijn Dossier.