Ambassade en Consulaten van België in Kenia

Formulieren

Visumaanvraagformulieren voor België

Visumaanvraagformulieren voor België vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken IBZ van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Of hier (Visa Lange Duur) en hier (Schengen Visa - Korte Duur)

Formulieren voor Belgische onderdanen die in het buitenland wonen

Zie deze pagina

U kan verschillende attesten zelf gratis downloaden via de applicatie Mijn Dossier. Gelieve hier te klikken voor de instructies.