Mijn Dossier

Mijn Dossier is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan raadplegen.

 1. Laatst bijgewerkt op

Mijn DOSSIER is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan raadplegen.

De website laat u toe:

 • uw gegevens in het Rijksregister te raadplegen
 • fouten te signaleren
 • uw contactgegevens mee te delen
 • te controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden
 • elektronische attesten te downloaden of af te drukken, waar men zich ook bevindt

 
Hoe werkt het?


U dient in het bezit te zijn van een geactiveerde eID, uw PIN-code en een kaartlezer. U dient de kaartlezer te installeren met het kaartleesprogramma

Eenmaal het programma is geïnstalleerd, krijgt u toegang tot ‘Mijn DOSSIER’ door middel van uw eID en uw PIN-code op de website mijndossier.rrn.fgov.be. Om uw identiteit te controleren, wordt uw PIN-code gevraagd.

De elektronische attesten kunnen in de drie Belgische landstalen worden opgevraagd (Nederlands, Frans en Duits), worden onmiddellijk op het scherm getoond, kunnen worden afgedrukt, gedownload en bewaard als een pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken en als bijlage van een mail worden doorgestuurd.

 
Welke attesten zijn beschikbaar?

 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van Belgische kiezer
 • Uittreksel uit de bevolkingsregisters

Let op: de bruikbaarheid en de aanvaarding van de attesten is enkel in België gegarandeerd (concrete toepassing: bv. als bewijs van adres voor een Belgische bank).