Ambassade en Consulaten van België in Kenia
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen. 

 

COVID-19 / Tijdelijk reisbeperkingen voor alle niet-essentiële reizen uit derde landen naar de EU

Tijdelijke reisbeperkingen zijn van kracht voor alle niet-essentiële reizen uit derde landen naar de EU.

Het overzicht van toegelaten reizigers vindt u hier: https://dofi.ibz.be/nl/themes/covid-19
 

Reizigers met een essentiële functie of behoefte kunnen hun aanvraag indienen bij het Visa Applicaton Center TLS in Nairobi: https://be.tlscontact.com/ke/nbo/page.php?pid=404#Visa%C2%A0%20fees  

 

Informatie over de GDPR
 

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

Belangrijk

Sinds 2 februari 2020 zijn er nieuwe regels van kracht voor het bekomen van een Schengen-visum. De wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe EU wetgeving.

De meest belangrijke veranderingen vanaf 2 februari 2020 zijn:

Verlenging van de aanvraagperiode 
Het Schengen-visum kan nu aangevraagd worden vanaf 6 maanden voor de geplande reisdatum (i.p.v. 3 maanden voordien). Voor zeemannen is dit 9 maanden.

Verhoging van visumtarieven (LET OP: VISUMKOSTEN ZIJN TE BETALEN IN DE LOKALE MUNT I.E. KENYAANSE SHILLINGS VOOR AANVRAGEN INGEDIEND IN KENYA
De volgende Schengen-visa tarieven zijn verhoogd:

Visum type

oud tarief in EUR

nieuw tarief in EUR

Schengen-visum volwassene

60

80

Schengen-visum kind 6-12 jaar

35

40

Schengen-visum kind 0-6 jaar

gratis

gratis

Schengen visa met meerdere binnenkomsten voor frequente reizigers 
Indien u regelmatig naar België / de Schengen zone reist, kan u in aanmerking komen voor een voor een visum met meerdere binnenkomsten met een langere geldigheidsduur. Daarvoor dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • multiple-entry visum voor 1 jaar: als u in de laatste 2 jaar 3 keer een Schengen-visum heeft gekregen en het correct gebruikt heeft;
  • multiple-entry visum voor 2 jaar: als u in de laatste 2 jaar een multiple entry visum met  1 jaar geldigheid heeft gekregen en het correct gebruikt heeft;
  • multiple-entry visum voor 5 jaar: als u in de laatste 3 jaar een multiple entry visum met  2 jaar geldigheid heeft gekregen en het correct gebruikt heeft; 

Deze voorwaarden geven u geen vaste rechten; de beslissing tot afgifte van een multiple entry visum met langere geldigheidsduur blijft altijd het voorrecht van de visum-autoriteiten.

Aanvraag indienen bij een Visa Application Center van een External Service Provider (ESP) 
In landen waar België gebruik maakt van de diensten van een ESP, zoals VFS Global of TLS Contact, dient u uw aanvraag bij hen in te dienen.

Biometrie / persoonlijk indienen van Schengen-visumaanvragen 
Indien u uw biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto) reeds heeft verschaft in de laatste 59 maanden, kan iemand anders uw visumaanvraag voor u indienen; u hoeft dan dus niet persoonlijk te verschijnen. 
Opgelet: indien tijdens de evaluatie van uw dossier blijkt dat uw biometrische gegevens niet in het systeem zitten, zal u zich persoonlijk moeten aanmelden om deze te verschaffen. Het is ook steeds mogelijk dat u uitgenodigd wordt voor een interview indien uw dossier dit vereist.

* * * * *

Overeenkomstig Artikel 12 (a) van het Reglement (CE) Nr. 810/2009, bekend als de "Visa Code", dienen paspoorten geldig te zijn tot minstens 3 maanden na de voorziene vertrekdatum uit de Schengen-zone.

Volgens een officiële notificatie van de Kenyaanse autoriteiten aan alle diplomatieke missies, zullen alle Kenyaanse paspoorten, met uitzondering van het nieuwe biometrische e-paspoort van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, ongeldig zijn vanaf 1 maart 2020.

De Schengen-lidstaten wensen het Kenyaanse publiek derhalve te informeren dat vanaf 1 december 2019 ENKEL de nieuwe e-paspoorten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap geaccepteerd kunnen worden voor Schengen-visumaanvragen.

 

Houders van officiële (diplomatieke of dienst-) paspoorten

Houders van officiële (diplomatieke of dienst-) paspoorten kunnen voor een officieel bezoek hun visumaanvragen rechtstreeks indienen bij de visumdienst van de Ambassade van België (Limuru Road, Muthaiga, Nairobi). Gelieve hiervoor eerst een afspraak vast te leggen via nairobi.visa@diplobel.fed.be.

 De basisvereisten zijn:

- visumaanvraagformulier, ingevuld, gedateerd en ondertekend, met 1 foto,

- originele Verbale Nota van eigen Ministerie,

- origineel officieel paspoort (indien gewenst kan dit door de aanvrager behouden worden tijdens  de aanvraagprocedure; een kopie wordt dan aan het dossier toegevoegd),

- bij voorkeur ook de uitnodiging uit België.

 

Voor alle andere bezoeken verwijzen we naar het outsourcingkantoor (TLS)

 

Familieleden van EU-burgers (richtlijn 2004/38/EC)

Sinds 02/02/2020 en volgens art. 17.5 van de nieuwe visumcode, kunnen echtgenoten/s en kinderen van EU-burgers die onder de richtlijn 2004/38/EC vallen, hun visumaanvraag rechtstreeks indienen bij de Ambassade van België (Limuru Road, Muthaiga, Nairobi). Het betreft: Familieleden van een EU-burger, een EER-burger (Europese Economische Ruimte = EU + Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen) , een Zwitserse burger of een niet-sedentaire Belgische burger en  de gezinsleden van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn.

 

Gelieve hiervoor eerst een afspraak te maken via nairobi.visa@diplobel.fed.be.

Gezien het zeer beperkte aantal afspraken is er geen garantie dat u een afspraak kan krijgen vóór uw vertrekdatum. Wij raden u dan ook aan om de faciliteiten van het outsourcingskantoor TLS  (https://be.tlscontact.com/ke/nbo/ (link is external) te gebruiken om uw aanvraag in te dienen.

 

U woont in Kenia of Somalië

Indien u in Kenia of Somalië woont, dienen alle visumaanvragen KORTE en LANGE duur en de afspraken ingediend te worden via het visumaanvraagcentrum TLS in Nairobi:

TLS - Belgian Visa Application Centre

Website
https://be.tlscontact.com/ke/nbo/ (link is external)

Adres
Belgium Visa Application Centre
Unit 2, 1st floor, 9 West
Ring Road Parklands
Westlands, Nairobi, Kenya

Alle Belgische diplomatieke en consulaire posten vereisen vingerafdrukken (10 vingers) evenals een digitale foto van alle visumaanvragers vanaf 6 jaar voor de visumaanvragen KORTE duur.
Voor de visumaanvragen LANGE duur zullen de vingerafdrukken en de foto van aanvragers verblijvend in Kenia, of reizend met een Laissez-Passer afgegeven door de Belgische Ambassade, afgenomen worden bij het TLS Visa Application Centre.

Houders van een diplomatiek of dienstpaspoort die toegevoegd worden tot een diplomatieke of consulaire missie in België of een functie uitoefenen bij een Internationale Organisatie die haar hoofdzetel of een vertegenwoordiging in België heeft, alsook hun familieleden (echtgenoten/s en kinderen ten laste), worden vrijgesteld van de afname van de biometrische gegevens voor visumaanvragen LANGE duur.

 

U woont in Madagaskar, de Comoren, Eritrea of de Seychellen

Indien u in Madagaskar of de Comoren woont, dient u zich te wenden tot de Ambassade van Frankrijk in Tananarivo, Moroni of Victoria, die België vertegenwoordigt, voor een visum KORTE DUUR (https://mg.ambafrance.org/ of https://km.ambafrance.org/).

Indien u in Eritrea woont, dient u zich te wenden tot de Ambassade van Italië in Asmara, die België vertegenwoordigt, voor een visum KORTE DUUR (https://www.ambassades.net/Ambassade/7200/Italie-a-Asmara).

Onderdanen van de Seychellen hebben geen visum korte duur nodig. Onderdanen van een derde land die visumplichtig zijn en woonachtig in de Seychellen dienen zich te richten tot de Ambassade van Frankrijk in Port Louis, Mauritius, die België vertegenwoordigt voor visa KORTE duur (https://sc.ambafrance.org/Applying-for-a-French-visa-in-Seychelles), of kunnen hun aanvraag indienen bij TLS, Belgian Visa Application Center, in Nairobi (zie hieronder).

Alle visumaanvragen LANGE duur kunnen rechtstreeks naar de Belgische Ambassade in Nairobi gestuurd worden met een erkende express koerierdienst (zoals DHL) samen met een vooruitbetaalde retour-envelop (adres: Embassy of Belgium, attn. Visa Section, Limuru Road, Muthaiga, Nairobi, Kenya) of persoonlijk ingediend worden bij het TLS Visa Application Centre in Nairobi. De Ambassade kan de aanvrager in een later stadium uitnodigen om zich persoonlijk aan te melden voor een interview indien nodig. Alle dossiers voor visumaanvragen LANGE duur dienen in tweevoud te worden opgestuurd/ingediend. De lijst van vereiste documenten vindt u op https://be.tlscontact.com/ke/nbo/page.php?pid=travel_purpose.

TLS - Belgian Visa Application Centre

Website
https://be.tlscontact.com/ke/nbo/ (link is external)

Adres
Belgium Visa Application Centre
Unit 2, 1st floor, 9 West
Ring Road Parklands
Westlands, Nairobi, Kenya

 

Voor tarieven zie: https://kenya.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/consulaire-ta...