Nuttige formulieren, links en info

Formulieren, links en informatie over het visum.

  1. Laatst bijgewerkt op

Te downloaden documenten

Bankgegevens

TLS 

De visumleges worden geïnd voor rekening van de Consulaire Autoriteit en de dienstverleningskosten worden geïnd voor de behandeling van uw visumaanvraag bij TLScontact.

IBZ/ODE 

FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken
Antwerpse Steenweg 59B, 1000 Brussel (België)
IBAN: BE57 6792 0060 9235
BIC: PCHQBEBB 
Mededeling: Naam Voornaam Nationaliteit DDMMJJJJ

Ambassade van België in Nairobi 

Bekijk onze consulaire tarieven.
Referentie bankoverschrijving: Naam, familienaam, visumaanvraag

Beëidigde artsen 

Kenia: Dr Irum Beg Mirza : Mirmed healthcare, Warwick Center, Gigiri, Nairobi, Kenia, telefoon voor afspraken : +254(0)207120558.

Madagascar, Seychelles, Comoren: bekijk onze rubriek Visumdocumenten.


Verwerkingstijd van een visumaanvraag voor studies 

Het wordt aanbevolen dat de student zo snel mogelijk een visumaanvraag indient. Aangezien de uiterste datum voor inschrijving aan alle instellingen voor hoger onderwijs 31 oktober is, moet een volledige visumaanvraag dus idealiter voor 29 juli 2022 worden ingediend. Gezien het grote aantal visumaanvragen dat op korte tijd moet worden verwerkt, kan de Dienst Vreemdelingenzaken geen tijdige beslissing garanderen indien de student zijn of haar visumaanvraag na 29 juli 2022 indient. 


Wat moet u doen als uw visum wordt geweigerd? 

In geval van weigering zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de redenen voor deze weigering.

De weigeringsbrief zal in het Nederlands, Frans of Duits opgesteld worden, naargelang de voorkeur die bij de aanvraag werd opgegeven. 

Aangezien de beslissing tot weigering niet door de Ambassade of het Consulaat - Generaal maar door de Belgische immigratiediensten is genomen, is de Ambassade of het Consulaat - Generaal niet bevoegd om op enigerlei wijze (aan het loket, telefonisch of schriftelijk) commentaar te geven op deze weigering. 

De aanvrager kan beslissen beroep aan te tekenen bij de Belgische gerechtelijke autoriteiten, zoals uitgelegd in het weigeringsbericht, of opnieuw een visumaanvraag indienen bij de Ambassade of het Consulaat-Generaal.

Na aankomst in België/Schengengebied 

De Ambassade/Consulaat-Generaal is niet bevoegd voor immigratiezaken nadat u in België ben aangekomen. Indien u uw visum wilt verlengen, een verloren visum wilt vervangen of het type visum wilt wijzigen, dient u contact op te nemen met de Belgische immigratiediensten.


Brexit 

Wie is begunstigde van het uittredingsakkoord en wie niet ? 

Wat betekent dit voor familieleden van een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die een Schengenvisum nodig hebben ? 

De antwoorden op uw vragen vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.