Uw visumaanvraag indienen in Kenia?

Waar dient u uw visumaanvraag in?

  1. Laatst bijgewerkt op

Aanvragers van een visum voor kort verblijf of een visum voor verblijf van langere duur voor België worden verzocht hun visumaanvraag in te dienen bij de diensten van TLS in Nairobi. Voor aanvragers uit Madagaskar, de Seychellen en de Comoren gelden specifieke regels.

  1. Vul uw online visumaanvraagformulier in op VisaOnWeb. Noteer uw VOW-referentienummer, dit hebt u nodig om een afspraak met TLS te maken. 
  2. Maak uw afspraak met TLS voor uw visumaanvraag. U vindt alle informatie over uw visumaanvraag, afspraken voor het indienen van uw aanvraag en biometrische gegevens, lijsten van vereiste documenten, visum- en servicekosten, enz... op de website van TLS
  3. Voor verdere vragen rond uw visumaanvraag: contacteer TLS. Houd uw TLS - contactreferentienummer of passpoortnummer bij de hand voordat u met een van hun vertegenwoordigers spreekt. Dit nummer kunt u vinden op de bevestiging van uw afspraak. 
  4. Alle kosten in verband met de visumaanvraag moeten worden betaald aan TLS (met uitzondering van de administratieve kosten voor lang verblijf bij ODE). 


Uitzonderingen

Drie categorieën reizigers kunnen bij wijze van uitzondering een visumaanvraag indienen bij de Ambassade van België uitsluitend op online afspraak

  1. Diplomaten (diplomatiek of dienstpaspoort) op dienstreis (met verbale nota). Voor privéreizen dienen diplomaten en hun familieleden hun visumaanvraag bij TLS in te dienen.
  2. Enkel voor kort verblijf (Schengenvisa): familieleden van Belgen die zich bij de Ambassade van België in Nairobi hebben ingeschreven. Enkel de volgende familieleden komen in aanmerking: echtgenoten, kinderen en kleinkinderen van de Belg en/of zijn echtgeno(o)t(e) die jonger zijn dan 21 jaar of die financieel afhankelijk zijn, financieel afhankelijke ouders en grootouders van de Belg of de echtgeno(o)t(e). Afhankelijkheid betekent dat een substantieel deel van hun onderhoudsbehoeften in Kenia wordt gedekt door de Belg en/of echtgenoot. Dit moet worden aangetoond met bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften) van de laatste 6 maanden. Meer informatie over de documenten die moeten worden voorgelegd bij een visumaanvraag kan u hieronder terugvinden.
  3. Familieleden van EU-burgers (Richtlijn 2004-38-EG). Het betreft familieleden van een EU-burger, een burger van de Europese Economische Ruimte (=EU + Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen), een Zwitsers burger of een Belgisch burger die terugkeert naar België na meer dan 3 maanden legaal verblijf in een andere EU-lidstaat en de familieleden van een EU-burger die zelf geen EU-burger zijn. Meer informatie over dit onderwerp en over de documenten die moeten worden voorgelegd bij een visumaanvraag kan u hieronder terugvinden. De begunstigden van deze richtlijn moeten aan visum C (kort verblijf) aanvraag indienen, ook als ze een lang verblijf in België beogen.

Reizigers die bij de Belgische Ambassade hun visumaanvraag rechtstreeks mogen indienen, worden verzocht om het aanvraagformulier voor Schengenvisa (kort verblijf) en het aanvraagformulier voor visa lang verblijf (niet voor Richtlijn 2004/38 begunstigden) te gebruiken.