Visumaanvraag (Kenia, Somalië, Madagaskar, Eritrea, Seychellen, Comoren)

Waar vraagt u een visum aan voor België als u verblijft in Kenia, Somalië, Madagaskar, Eritrea, de Seychellen of de Comoren?

  1. Laatst bijgewerkt op

Als u slechts op doorreis bent in een van deze zes landen en geen bewijs van verblijf (visum) hebt, moet u uw aanvraag indienen bij de Belgische ambassade in het land waar u woont. 


Kenia en Somalië 

Aanvragers van C- en D-visa moeten persoonlijk een aanvraag indienen bij TLS

Uitzondering

Alle Somaliërs die in Oeganda, Ethiopië en Kenia verblijven en een aanvraag willen indienen voor gezinshereniging met een familielid (een vluchteling of een persoon met subsidiaire bescherming in België) moeten hun visumaanvraag indienen in Nairobi (Kenia). Dit is ongeacht uw eigen persoonlijke status (vluchteling, ingezetene, enz.) in Oeganda of Ethiopië. De procedure is dezelfde als wanneer u in Kenia of Somalië woont (zie hieronder). 


Madagaskar

Voor een visum C - kort verblijf/Schengen, neem contact op met de Franse ambassade in Tananarive

Voor een visum D - lang verblijf vanaf 1 juni 2023, ga persoonlijk naar TLS in Nairobi, behalve indien u een student bent met een studiebeurs van een Belgische instelling of een internationale organisatie waar België lid van is. Enkel beursstudenten mogen hun dossiers verzenden via een erkende expreskoerier (bv. DHL, Fedex) met een vooraf betaalde retourenveloppe naar de Belgische ambassade, t.a.v. Visumafdeling, Limuru Road, Muthaiga, Nairobi. De ambassade kan de aanvrager verzoeken om in een later stadium persoonlijk naar de ambassade te komen voor een interview. Let op: voor een visum voor verblijf van lange duur zijn twee volledige aanvraagdossiers nodig. 


Comoren 

Voor een visum C - kort verblijf/Schengen, neem contact op met de Franse ambassade in Moroni

Voor een visum D - lang verblijf, ga persoonlijk naar TLS in Nairobi of stuur de dossiers met een erkende expreskoerier (bv. DHL, Fedex) met een vooraf betaalde retourenveloppe naar de Belgische ambassade, t.a.v. Visumafdeling, Limuru Road, Muthaiga, Nairobi. De ambassade kan de aanvrager verzoeken om in een later stadium persoonlijk naar de ambassade te komen voor een interview. Let op: voor een visum voor verblijf van lange duur zijn twee volledige aanvraagdossiers nodig. 


Eritrea 

Voor een visum C - kort verblijf/Schengen, gelieve contact op te nemen met de Italiaanse ambassade

Voor een visum D - lang verblijf, meld u bij TLS in Nairobi


Seychellen 

Voor een visum C- kort verblijf/Schengen

Onderdanen van de Seychellen hebben geen visum C- kort verblijf/Schengen nodig. Alle andere onderdanen die een visum voor België nodig hebben en op de Seychellen wonen, worden verzocht contact op te nemen met de Ambassade van Frankrijk in Port-Louis, Mauritius, die België vertegenwoordigt voor de Visa C-  kort verblijf/Schengen, of kunnen een aanvraag indienen via het TLS in Nairobi.

Voor een visum D- lang verblijf

Ofwel meldt u zich bij TLS in Nairobi, ofwel stuurt u de dossiers per erkende koerierdienst (bv. DHL, Fedex) met een voorafbetaalde retourenveloppe naar de Belgische Ambassade, t.a.v. Visumafdeling, Limuru Road, Muthaiga, Nairobi. De ambassade kan de aanvrager verzoeken om in een later stadium persoonlijk naar de ambassade te komen voor een interview, indien nodig. Gelieve er rekening mee te houden dat voor een visum voor verblijf van langere duur twee volledige aanvraagdossiers nodig zijn.