Ambassade en Consulaten van België in Kenia
Home Consulaire diensten Consulaire tarieven

Consulaire tarieven

Consulaire tarieven 

 

 

VANAF 15/09/2021: 

VISA

KES
Short stay – de court séjour – korte duur (Schengen) (visa A – C) 10400
-  children between 6 and 12 years / enfants de 6 à -12 ans / kinderen van 6 tot 12 jaar 5200
-  minors under 6 years – moins de 6 ans – minder dan 6 jaar 0
Long stay – de long séjour – lange duur (visa D) 23400

PASPORT – PASSEPORTS - PASPOORTEN

 
Passport valid 7 years (32 pages - adults) / Passeport valable 7 ans (32 pages – adultes) / Paspoort geldig 7 jaar (32 pagina’s – meerderjarigen) 9750
Passport valid 7 years (64 paginas - adults) / Passeport valable 7 ans (64 pages – adultes) / Paspoort geldig 7 jaar (64 pagina’s – meerderjarigen) 31200
Passport valid 5 years for minors (32 pages) / Passeport valable 5 ans pour mineurs (32 pages) / Paspoort geldig 5 jaar voor minderjarigen (32 pagina’s) 4550
Passport valid 5 years for minors (64 pages) / Passeport valable 5 ans pour mineurs (64 pages) / Paspoort geldig 5 jaar voor minderjarigen (64 pagina’s) 27300
Provisional passport / Passeport provisoire / Voorlopig paspoort - 1 month 1300
Provisional passport / Passeport provisoire / Voorlopig paspoort - 1 year 6500

IDENTITY CARD - CARTE D’IDENTITE - IDENTITEITSKAART

 
eID (from 12 years onwards / à partir de 12 ans / vanaf 12 jaar) 2600
kids-ID (till 12 years / jusqu'à  12 ans / tot 12 jaar) 1300

CERTIFICATES/ACTS – ATTESTATIONS/AKTES – ATTESTEN/AKTEN

 

Inscription certificate / Attestation d’inscription /Attest van inschrijving

2600
Residence certificate / Attestation de résidence / Attest van woonplaats 2600
Family composition certificate / Attestation de composition du ménage / Attest van gezinssamenstelling 2600
Nationality certificate / Attestation de nationalité / Attest van nationaliteit 2600
Certificate of name analogy/ Attestation de concordance de noms / Attest naamsovereenkomst 2600
Non impediment of mariage certificate / Certificat non empêchement à mariage / Attest geen huwelijksbeletsel 2600
Certificate of marital status / Attestation d’état civil / Attest van burgerlijke staat 2600
Certificate of possession of a Belgian passport, travel document or identity card / Attestation de possession d’un passeport, document de voyage ou d’identité belge / Attest bezit Belgisch paspoort, reis- of identiteitsbewijs 2600
Life certificate or disabled veteran document / Certificat de vie ou document invalide de guerre / Levensbewijs of document oorlogsinvalide  0
Mortuary laissez-passer / Laissez-passer mortuaire / Lijkenpas 0
Certified copy / Copie certifiée conforme / Voor eensluidend verklaard afschrift 2600
Certified translation / Traduction certifiée conforme / Voor eensluidende verklaarde vertaling 7800
Act of marital status or nationality / Acte en matière d’état civil et de nationalité / Akte ivm de burgerlijke stand of de nationaliteit 1300
Maritime Act (Navigation Certificate) / Acte en matière maritime / Akten betreffende de scheepvaart 13000
Notarial Act / Acte notarié / Notariële akte 13000
Application professional card / Demande de carte professionnelle / Aanvraag beroepskaart 18200
Issue professional card / Délivrance carte professionnelle / Afgifte beroepskaart  10400
Extension professional card / Extension carte professionnelle / Verlenging beroepskaart 10400

VARIA

 
Legalization of signatures / Légalisation de signatures / Legalisatie van handtekeningen 2600

 

OPGELET:

Aan visa lange duur is eveneens een Administratieve kost verbonden, te betalen op de Belgische rekening van het Ministerie van Binnenlandse zaken:

/sites/default/files/content/download/files/new_contribution_for_visa_long_stay_-_01-06-2021.docx

De Ambassade van België in Nairobi aanvaardt niet langer contante betalingen.

Betalingen (met uitzondering van Administratieve kost voor visa lange duur) dienen te gebeuren via de bankrekening van de Ambassade bij NCBA Bank - Village Market:

Embassy of Belgium
Account n°: 6592350041
NCBA
Village Market Branch
Swift: CBAFKENX
Bank code 07000
Nairobi, Kenya

Referentie: NAAM+VOORNAAM+PRODUKT(vb: visa, paspoort, attest, eID) van de aanvrager(s)

OPGELET: Visumaanvragen ingediend bij TLS – Belgian Visa Application Center moeten  betaald worden aan het Visa Application Centre TLS op het moment dat u uw dossier fysiek voorlegt en dus niet via de bankrekening van de Ambassade.