Ambassade en Consulaten van België in Kenia
Home Consulaire diensten Consulaire tarieven

Consulaire tarieven

  • Consulaire tarieven

De huidige tarieven vindt u hier terug. 

  • Betaling

OPGELET : bankkosten moeten door de klant betaald worden. De Ambassade kan niet de kosten van een bankoverschrijving betalen, noch een overschrijving met “gedeelde kosten” aanvaarden. Als u de referentie bij uw betaling niet vermeldt zoals hieronder uitgelegd, dan kan de Ambassade uw betaling niet verifiëren en dan kan er dus geen rekening gehouden worden met de betaling. 

De betaling (met uitzondering van Administratieve kost voor visa lange duur) kan op 2 manieren gebeuren: 

1. Een klassieke banktransfer op de bankrekening van de Ambassade bij NCBA Bank - Village Market:

Embassy of Belgium

Bank : NCBA – Village Market Branch

Account Name: Embassy of Belgium - VISA

Account number : 6592350041 (KES)

Account number : 6592350057 (EUR)

SWIFT : CBAFKENX

Bank code : 07000

Nairobi, Kenya

Referentie: NAAM+VOORNAAM+PRODUKT(vb: visa, paspoort, attest, eID) van de aanvrager(s)

2. Een transfer via M-Pesa naar de bankrekening van de Ambassade bij NCBA Bank - Village Market:

- Open M-Pesa door het Safaricom menu of de M-Pesa app

- Selecteer Pay

- Selecteer Pay Bill

- Voeg het Business n° in: 880100

- Voeg het Account n° in: 6592350041

- Voeg het gewenste bedrag in

- Voer uw M-Pesa pincode in

- Verzend je M-Pesa confirmation nummer naar nairobi.consulate@diplobel.fed.be

 

OPGELET:

1. Aan visa lange duur is eveneens een Administratieve kost verbonden, te betalen op de Belgische rekening van het Ministerie van Binnenlandse zaken. De tarieven hiervoor vindt u hier terug. 

2. Visumaanvragen ingediend bij TLS - Belgian Visa Application Center moeten betaald worden aan het Visa Application Centre TLS op het moment dat u uw dossier fysiek voorlegt en dus niet via de bankrekening van de Ambassade.