Consulaire tarieven

Overzicht over consulaire tarieven.

 1. Laatst bijgewerkt op

Bankkosten

Klanten moeten de bankkosten betalen. De Ambassade kan niet de kosten van een bankoverschrijving betalen, noch een overschrijving met “gedeelde kosten” aanvaarden. Als u de referentie bij uw betaling niet vermeldt zoals hieronder uitgelegd, dan kan de Ambassade uw betaling niet verifiëren en dan kan er dus geen rekening gehouden worden met de betaling. 


De betaling, met uitzondering van administratieve kost voor visa lange duur, kan op 2 manieren gebeuren: 

 1. een klassieke banktransfer op de bankrekening van de Ambassade bij NCBA Bank - Village Market:

  Embassy of Belgium
  Bank: NCBA – Village Market Branch
  Account Name: Embassy of Belgium - VISA
  Account number: 6592350041 (KES)
  Account number: 6592350057 (EUR)
  SWIFT: CBAFKENX
  Bank code: 07000
  Nairobi, Kenya
  Referentie: NAAM+VOORNAAM+PRODUCT(vb: visa, paspoort, attest, eID) van de aanvrager(s)
   
 2. een transfer via M-Pesa naar de bankrekening van de Ambassade bij NCBA Bank - Village Market:
  • Open M-Pesa door het Safaricom menu of de M-Pesa app.
  • Selecteer Pay.
  • Selecteer Pay Bill.
  • Voeg het Business n° in: 880100.
  • Voeg het Account n° in: 6592350041.
  • Voeg het gewenste bedrag in.
  • Voer uw M-Pesa pincode in.
  • Verzend je M-Pesa confirmation-nummer naar nairobi.consulate@diplobel.fed.be

Visums

Aan visa lange duur is eveneens een administratieve kost verbonden, te betalen op de Belgische rekening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Visumaanvragen ingediend bij TLS - Belgian Visa Application Center moeten betaald worden aan het Visa Application Centre TLS op het moment dat u uw dossier fysiek voorlegt, en dus niet via de bankrekening van de Ambassade.