Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op


U kunt uw Schengenvisum aanvragen vanaf 6 maanden tot 15 kalenderdagen voor uw geplande reisdatum. Voor zeelieden is dit vanaf 9 maanden voor de geplande reisdatum. De behandelingstermijn voor Schengenvisumaanvragen is gewoonlijk 15 kalenderdagen, maar kan in individuele gevallen oplopen tot 45 kalenderdagen. Reizigers worden verzocht rekening te houden met deze behandelingstermijn bij het indienen van hun visumaanvraag, evenals met de wachttijd voor een afspraak bij TLS. Reizigers die hun visumaanvraag later dan 15 kalenderdagen voor de geplande vertrekdatum indienen, moeten rekening houden met een mogelijk uitstel van hun reis. De Ambassade levert geen fast track visumdiensten. Hoe vollediger uw visumaanvraag wordt ingediend, hoe groter de kans op een vlotte behandeling van uw dossier.


Visum met meerdere binnenkomsten voor reizigers die regelmatig reizen


Reist u regelmatig naar België/Schengengebied? Dan kunt u in aanmerking komen voor een visum met meerdere binnenkomsten met lange geldigheidsduur. U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • visum met meerdere binnenkomsten voor 1 jaar: als u in de afgelopen 2 jaar 3 keer een Schengenvisum* hebt gekregen en correct hebt gebruikt;
  • visum met meerdere binnenkomsten voor 2 jaar: indien u in de loop van de voorbije 2 jaar 1 jaar een visum met meerdere binnenkomsten heeft gekregen en het correct heeft gebruikt;
  • visum met meerdere binnenkomsten voor 5 jaar: indien u in de loop van de voorbije 3 jaar een visum met meerdere binnenkomsten voor 2 jaar hebt gekregen en het correct hebt gebruikt. 

U kunt aan het bovenstaande geen rechten ontlenen. Het is altijd aan de afgevende instantie om al dan niet een visummet meerdere binnenkomsten met een langere geldigheidsduur af te geven. 


Biometrische gegevens/persoonlijk aanvragen van een Schengenvisum 


Voor visumaanvragen voor kort en lang verblijf zijn vingerafdrukken (10 vingers) en een digitale foto van alle visumaanvragers vanaf de leeftijd van 6 jaar vereist. Deze worden afgenomen in het visumaanvraagcentrum TLS.

De houders van een diplomatiek of dienstpaspoort die bij een diplomatieke of consulaire post in België zijn tewerkgesteld of bij een internationale organisatie die haar hoofdzetel of een vertegenwoordiging in België heeft, zijn vrijgesteld van de biometrische informatievereisten voor een visum voor verblijf van langere duur; hetzelfe geldt voor hun gezin (echtgeno(o)t(e) en kinderen ten laste). 

Heeft u in de laatste 59 maanden voor uw huidige aanvraag biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto) verstrekt? Dan kunt u ervoor kiezen dat iemand anders uw aanvraag voor u indient. U hoeft dan niet in persoon te verschijnen. Let op, als bij de beoordeling u van uw aanvraag blijkt dat uw vingerafdrukken niet in het systeem staan, moet u die ook komen afgeven. U kunt ook steeds worden uitgenodigd voor een gesprek als uw dossier daartoe aanleiding geeft.


Geldigheid reisdocument 


Volgens artikel 12, onder a), van Verordening (EG) nr. 810/2009, algemeen bekend als de "Visumcode", dient uw reisdocument minstens drie maanden geldig te zijn na de voorgenomen datum van vertrek van het grondgebied van de Schengenlidstaten. 

Enkel het nieuwe biometrische e-paspoort van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap wordt aanvaard voor Schengenvisumaanvragen.