Legalisatie van documenten

Hoe legaliseert u een document?

  1. Laatst bijgewerkt op

Wat is een legalisatie? Is dat voor elk document nodig?


Door de legalisatie of apostille wordt uw buitenlands document bruikbaar in België/voor de Belgische autoriteiten. Meerdere elementen bepalen of u een legalisatie of apostille nodig heeft. 

Via deze simulator geven we u advies voor uw specifieke situatie.
 

Legalisatie van officiële Keniaanse documenten


De legalisatie van officiële Keniaanse documenten wordt verzorgd door de ambassade tijdens haar openingsuren. Enkel Keniaanse documenten, zoals geboortebewijzen, huwelijksbewijzen, diploma’s en bewijzen van goed gedrag en zeden, die eerst gelegaliseerd zijn door het Ministerie van Buitenlandse zaken van Kenia kunnen gelegaliseerd worden door de Belgische ambassade. U vindt de kost per legalisatie en de bankgegevens om de betaling te kunnen uitvoeren op onze website.
 

Algemene informatie


Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Legalisatie betekent nog niet dat het document erkend wordt naar Belgisch recht. Bijvoorbeeld: legalisatie van uw huwelijksakte door de Ambassade betekent niet dat de Ambassade uw huwelijk heeft erkend naar Belgische recht en geregistreerd in het Rijksregister. Zie ook Burgerlijke Stand

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken